Quality, Health, Safety, Security & Environment

Naval Inland Navigation houdt van duidelijke doelstellingen. We zijn houder van het ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 en EcoVadis zilveren certificaat. Continue audit van dit certificaat stellen we voorop om onszelf te challengen in uitvoering.

Quality

Naval Inland Navigation hecht voortdurend hoog belang aan het managementsysteem en kwaliteitshandboek waarmee zowel op kantoor als aan boord gewerkt wordt en die als leidend geldt voor onze medewerkers.Het continu perfectioneren van dit systeem, voldoen aan de TMSA (Tanker Management and Self Assessment) richtlijnen en foutloze EBIS en BIRE keuringen zijn standaarden waaraan we ons wensen te meten. Veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit zijn kernbegrippen en onze organisatie dient ten allen tijden aan de strengste normen te voldoen in dit verband.

Continu wordt optimalisatie beoogd waarbij interne mensen herhaaldelijk uitgedaagd worden door externen mits audits. De uitkomst van deze audits wordt automatisch omgezet in actiepunten waarbij van elke medewerker in de organisatie wordt verwacht deze te implementeren, zodat de beoogde verbetering wordt behaald.

Vanuit het oogpunt maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft Naval deelgenomen met het EcoVadis label. Wij kunnen hierbij melden dat we onderscheiden zijn met de zilveren medaille. Om nog beter de milieu eisen te kunnen monitoren is ondertussen ook ISO 14001:2015 gevolgd bij Bureau Veritas en naast ISO 9001:2015 is nu ook met succes het certificaat ISO 14001:2015 behaald.

In 2022 heeft men ervoor gekozen om een simulator aan te schaffen, deze zal gebruikt worden voor audits, opleiden van bemanning en incidenten onderzoek.

Health & Environment

We schenken als organisatie veel aandacht aan de impact die we hebben op het milieu en onderzoeken hoe we als bedrijf lagere emissie kunnen nastreven. Zo rijden onze medewerkers met hybride wagens, gebruiken we ECO logic bureelmateriaal en zijn we in het tweede kwartaal van 2017 naar een energie-neutraal kantoor met groendak verhuisd.We dagen onszelf voortdurend uit om beter te zijn, niet enkel in dienstverlening, doch ook maatschappelijk en dit niet enkel voor onze klanten maar ook voor onze werknemers. Zij sturen mee de business aan en als organisatie betrekken wij hen maximaal. Ieder input wordt gewaardeerd om verbeteringen aan processen te bewerkstelligen. Het welzijn van onze mensen, hun ‘goed voelen’ is van uitermate groot belang en leidt rechtstreeks tot het welzijn van onze organisatie. De schepen in de vloot van NAVAL INLAND NAVIGATION die een Green Award ontvingen kan u terugvinden in onze vlootlijst.

Een aantal maal per jaar organiseert NAVAL INLAND NAVIGATION kapiteinsdagen waarbij QHSSE topics steeds voorop staan op het programma. Dit alleen al om het belang ervan te onderstrepen. Informatie delen, trainingen geven en krijgen, in combinatie met inzicht in de resultaten op QHSSE vlak, staan namelijk centraal.

Safety

We investeren constant in heel wat middelen en tijd om het zero incidentenbeleid dat we nastreven, effectief te bekomen. Wekelijks overleg tussen de QHSSE verantwoordelijke met het management, maandelijkse safety meetings met heel het kantoor en maandelijkse rapportering van de QHSSE verantwoordelijke naar de scheepseigenaren dient continu aandacht om dit topic te houden.Om dit alles te faciliteren werd een softwarepakket ontwikkeld hetwelk permanente opvolging mogelijk maakt, communicatie met het schip vergemakkelijkt en strikte opvolging vereenvoudigt. Dit systeem zal op regelmatige basis verbeterd en aangepast worden met als enige doel incidenten te vermijden.
Veritas ISO14001 Naval
Naval Ecovadis 2022 bronze

Houder van ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 en het zilveren Ecovadis label.

Platform Zero Incidents

Als Naval Inland Navigation zijn we ook een actief lid van Platform Zero Incidents (PZI).
Het delen van kennis met betrekking tot QHSSE topics beschouwen we als een essentieel onderdeel van onze business.
platform zero incidents