ABC van Naval Inland Navigation

Activiteit

De service die we leveren:

Onze autonome schepen (River Drone) worden in 2023 verwacht.

Het bunkeren van zeeschepen.

Het transporteren van minerale oliën en stookolie van en naar raffinaderijen en opslagplaatsen.

Het transporteren van droge lading en containers naar terminals en opslagplaatsen.

Het bijstaan van de scheepseigenaren in het managen van hun schip.

Als bevrachter komen wij tussen bij het opmaken van bevrachtingsovereenkomsten voor het vervoeren van olieproducten over de West Europese binnenwateren gebruik makend van dubbelwandige schepen die de NAVAL vloot rijk is. Ook het afsluiten van vervoerscontracten behoort tot onze core business. Bovendien bieden we bunkerschepen aan met activiteit voornamelijk in Vlissingen, Antwerpen, Rotterdam, Amsterdam en de haven van Zeebrugge. We zijn ambitieus en erg ondernemend. Onze focus ligt op klanten (zijnde oliemajors of scheepseigenaren) en veiligheid/kwaliteit die wij vertalen onder de term NAutic VALue (NAVAL).

Bestaansreden

Partner voor verladers

Naval Inland Navigation focust zich op de noden van de klant. Een team van gemotiveerde, pro-actieve en ervaren mensen zowel aan boord als op kantoor staat klaar om klanten 24u/24u, 7 dagen op 7 bij te staan bij vragen omtrent vastgelegde transporten. Hoog belang wordt gehecht aan veiligheid voor mens en omgeving, duurzaamheid en corporate social responsibility. Als werkgever vervullen we ook een belangrijke maatschappelijke rol en werken we continu aan betrokkenheid waarbij de input van onze mensen wordt ingezet om efficiëntie te verhogen, processen te optimaliseren en resultaten te verbeteren. Met ‘resultaten’ focussen we op klantentevredenheid, geleverde service en correcte opvolging van wat gevraagd wordt.

Partner voor eigenaar

Naval Inland Navigation focust zich op de noden van de klant. Een team van gemotiveerde, pro-actieve en ervaren mensen zowel aan boord als op kantoor staat klaar om klanten 24u/24u, 7 dagen op 7 bij te staan bij vragen omtrent vastgelegde transporten. Hoog belang wordt gehecht aan veiligheid voor mens en omgeving, duurzaamheid en corporate social responsibility. Als werkgever vervullen we ook een belangrijke maatschappelijke rol en werken we continu aan betrokkenheid waarbij input van al onze mensen wordt ingezet om efficiëntie te verhogen, processen te optimaliseren en resultaten te verbeteren. Naar scheepseigenaren toe garanderen we een ‘open boekhouding’ en trachten we hen bij te staan in hun specialiteit…..focussen op de kwaliteit van het schip.

We betekenen dus een duidelijke meerwaarde in de gehele transportketen en zien een duidelijke added value van onze organisatie in de markt.

Commitment

Onze focuspunten als onderneming:

Passie voor de klant: de commissie wordt vastgelegd in een persoonlijk gesprek.

Ondernemerschap en betrokkenheid: we staan klaar…..altijd!

Social commitment: duurzaamheid, ecologie, maatschappelijk.

Betrouwbaar: financieel stabiel en onafhankelijk.

Passie voor de klant

Ons team met meer dan 30 jaar ervaring, in de binnenscheepvaart werkt graag voor en met de klant aan het bieden van oplossingen op eender welke vraag. Zo staan we voor een transparante, persoonlijke aanpak richting scheepseigenaren. Een commerciële overeenkomst met de scheepseigenaar wordt opgesteld op basis van de noden dewelke in een persoonlijk gesprek worden vastgesteld. We richten ons dus op een persoonlijke aanpak van de business. Met onze klanten (scheepseigenaren, traders, oliemaatschappijen) bouwen we graag verder aan de bestaande vertrouwensband.

Efficiënt ondernemerschap en betrokkenheid

De permanentienummers worden steeds beantwoord door iemand van ons team die je verder helpt. De permanentienummers zijn continu bemand. We staan altijd klaar.

Social commitment

We hechten als organisatie veel aandacht aan de impact die we hebben op het milieu. Continu onderzoeken we hoe we als bedrijf lagere emissie kunnen nastreven. Zo rijden onze medewerkers met hybride wagens, gebruiken we ECO logic bureaumateriaal en zijn we in het tweede kwartaal van 2017 verhuisd naar een energie neutraal kantoor met groendak. We dagen onszelf continu uit om beter te zijn, niet enkel in dienstverlening, doch ook maatschappelijk. Naval Inland Navigation is ervan overtuigd dat deze aanpak onze reputatie, ons zelfbeeld en uiteindelijk ook de resultaten zal ten goede komen, hierbij de impact die we hebben op het milieu nauwlettend in het oog houdend.

Betrouwbaarheid

Als onderneming claimen we een financieel betrouwbare partij te zijn voor u als klant. Ons team heeft bovendien jarenlange ervaring in verschillende facetten van de bedrijfsvoering binnen en buiten de binnenscheepvaartsector en kan verschillende diensten aanbieden op vraag van de klant.